Andrey Bartenev, Vladimir Bordok - styling, Masha Efremenko - makeup, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
100% of water. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
OK. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Maria Fomina, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Lumen. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sergey Mazaev. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
FW Mag. Valerya Guy-Germanika, Danila Polyakov - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
FW Mag. Danila Polyakov - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Fakoshima. Lena Sudakova, Masha Efremenko - makeup, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
PhaseOne. Taya Tarabina - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Vogue. Carol Alt, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sobaka Mag. Marusya Zaitseva, Natasha Sych - styling, Masha Efremenko - makeup, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sobaka Mag. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sobaka Mag. Oksana Akinshina, Natasha Sych - styling, Masha Efremenko - makeup, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
OK.Timati, Natasha Sych - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Natasha Sych. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Fyodor Konyukhov, Katya Kagan - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Natura 2012. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.
Cosmopolitan. Danila Polyakov - talent/style, Natasha Such - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marina Bessonova. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sobaka Mag. Ivan Ohlobistin, Natasha Sych - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Sobaka Mag. Basta, Natasha Sych - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Potions 2011. Danila Polyakov - talent/style, Ulyana Lookina, Sasha Vsesvyatskaya, Masha Efremenko - makeup/headpieces, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Gazgolder. Natasha Sych - styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Vladimir Vasilchikov. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.