GQ.Alla Alexeevskaya - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Numero. Dmitry Zhuravlev - idea/set-design/camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Olga Shunyaeva - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Home Concept Store. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Olga Shunyaeva - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Dmitry Kitavin - set-design, Nika Dobina - art-direction, Dmitry Boldin - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Dmitry Zhuravlev - set-design/camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Alla Alexeevskaya - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Numero. Masha Atchikova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Masha Yankovskaya - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Samsung. Katya Melnikova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.